Η Αυτόματη διόρθωση έχει ενεργοποιηθεί

Τα μονά εισαγωγικά αντικαταστάθηκαν

Το κείμενο σας διορθώθηκε από Αυτόματη διόρθωση έτσι ώστε απλά εισαγωγικά αντικαταστάθηκαν από τυπογραφικά εισαγωγικά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Τοπικές επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!