Η Αυτόματη διόρθωση έχει ενεργοποιηθεί

Τα μονά εισαγωγικά αντικαταστάθηκαν

Το κείμενο σας διορθώθηκε από Αυτόματη διόρθωση έτσι ώστε απλά εισαγωγικά αντικαταστάθηκαν από τυπογραφικά εισαγωγικά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλαΕργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Τοπικές επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!