Η Αυτόματη διόρθωση έχει ενεργοποιηθεί

Αντικαταστάθηκαν τα διπλά εισαγωγικά (")

Το κείμενό σας διορθώθηκε από την Αυτόματη διόρθωση με τρόπο τέτοιο ώστε τα διπλά εισαγωγικά αντικαταστάθηκαν με τυπογραφικά εισαγωγικά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλαΕργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Τοπικές επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!