Η Αυτόματη διόρθωση έχει ενεργοποιηθεί

Η Αυτόματη διόρθωση έκανε μια αντικατάσταση. Η αρχή της πρότασης ξεκινά τώρα με ένα κεφαλαίο.

Η Αυτόματη διόρθωση έκανε μια αντικατάσταση και η αρχή της πρότασης τώρα ξεκινά με κεφαλαίο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - καρτέλαΕπιλογές αυτόματης διόρθωσης- Επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!