Η Αυτόματη διόρθωση έχει ενεργοποιηθεί

Εκτελέστηκε μια αντικατάσταση

Η Αυτόματη διόρθωση αντικατέστησε μια λέξη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - καρτέλαΕπιλογές αυτόματης διόρθωσης- Επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!