Η Αυτόματη διόρθωση έχει ενεργοποιηθεί

Δύο κεφαλαία γράμματα στην αρχή μιας λέξης ή μιας περιόδου διορθώθηκαν με ένα κεφαλαίο γράμμα

Η Αυτόματη Διόρθωση έχει τροποποιήσει το κείμενό σας, ώστε μια λέξη που ξεκινούσε με δύο κεφαλαία γράμματα στην αρχή μιας πρότασης, να ξεκινάει με ένα κεφαλαίο γράμμα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - καρτέλαΕπιλογές αυτόματης διόρθωσης- Επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!