Η Αυτόματη διόρθωση έχει ενεργοποιηθεί

Η αρχή κάθε πρότασης να αρχίζει με κεφαλαίο.

Το κείμενό σας διορθώθηκε από την Αυτόματη Διόρθωση με τρόπο τέτοιο ώστε κάθε λέξη μετά το χαρακτήρα στο τέλος μιας πρότασης (τελεία, θαυμαστικό, ερωτηματικό) να αρχίζει με κεφαλαίο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - καρτέλαΕπιλογές αυτόματης διόρθωσης- Επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!