Η Αυτόματη διόρθωση έχει ενεργοποιηθεί

ΔΥο ΑΡχικά ΚΕφαλαία έχουν διορθωθεί

Τα τυπογραφικά λάθη, όπως το λάθος "ΛΕξη", διορθώθηκαν από τη λειτουργία Αυτόματη διόρθωση σε Λέξη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - καρτέλαΕπιλογές αυτόματης διόρθωσης- Επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!