Ιστοσελίδες

Για να δημιουργήσετε μια νέα ιστοσελίδα για το διαδίκτυο, ανοίξτε ένα νέο Έγγραφο HTML επιλέγοντας Αρχείο - Δημιουργία.

Ένα εργαλείο για τη δημιουργία νέων ιστοσελίδων είναι η λειτουργία Διάταξης διαδικτύου, που ενεργοποιείται με Προβολή - Ιστός.

Δημιουργία νέας ιστοσελίδας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!