Διάλογος γενικών επιλογών Impress

Διάλογος επιλογών προβολής Impress

Διάλογος επιλογών εκτύπωσης Impress

Διάλογος συλλογής φωτογραφιών Impress

Διάλογος παρουσίασης

Διάλογος σχεδίασης διαφάνειας

Διάλογος κεφαλίδας υποσέλιδου

Διάλογος κύριας διάταξης

Διάλογος προσαρμοσμένων εμφανίσεων διαφάνειας

Ορισμός προσαρμοσμένου διαλόγου προβολής διαφανειών

Προχωρημένος διάλογος εφέ κίνησης

Διάλογος κίνησης κειμένου

Προσαρμοσμένος διάλογος χρονισμού κίνησης

Εναλλακτική κατάσταση: όλες οι μικρογραφίες διαφανειών για άμεση επιλογή ή υπερπήδηση. Η τρέχουσα διαφάνεια έχει κόκκινο δρομέα επιλογής

Impress Remote: αρχική εμφάνιση μικρογραφίας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!