Η βοήθεια του LibreOffice

Εξωτερικό βίντεο

Αποδεχτείτε αυτό το βίντεο. Με την αποδοχή, θα έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο από το YouTube, μια υπηρεσία που παρέχεται από εξωτερικό τρίτο μέρος.

Πολιτική απορρήτου του YouTube

Οι σελίδες βοήθειας του LibreOffice εμφανίζονται στον προεπιλεγμένο πλοηγητή του συστήματός σας.

ΟΙ αναφορές βοήθειας των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του προγράμματος σε ένα σύστημα που ορίζεται στις προεπιλογές. Περιγραφές χρωμάτων, ενέργειες ποντικιού, ή άλλα διαμορφώσιμα στοιχεία μπορεί να είναι διαφορετικά για το πρόγραμμά σας και το σύστημα.

warning

Το σύστημα βοήθειας για όλες τις εκδόσεις της εφαρμογής βασίζεται στα ίδια πηγαία αρχεία. Μερικές από τις συναρτήσεις που περιγράφονται στη Βοήθεια μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη συγκεκριμένη διανομή. Άλλες λειτουργίες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται αλλά να μην αναφέρονται στη Βοήθεια.


note

Οι σελίδες βοήθειας των επεκτάσεων του LibreOffice χρησιμοποιούν ακόμα το παλιό σύστημα βοήθειας. Οι σελίδες βοήθειας του παλιού συστήματος βοήθειας είναι διαθέσιμες από εδώ.


Τα χαρακτηριστικά των σελίδων βοήθειας του LibreOffice

Ο κατάλογος αρθρωμάτων

Βρίσκεται επάνω στη σελίδα, πατήστε για να ανοίξετε τον πτυσσόμενο κατάλογο και επιλέξτε το άρθρωμα του LibreOffice για να εμφανίσετε τη σελίδα καταχώρισης του κυρίως αρθρώματος βοήθειας.

Ο κατάλογος γλωσσών (Μόνο διαδικτυακή βοήθεια).

Διαθέσιμο μόνο για τη διαδικτυακή βοήθεια, επιλέξτε τη γλώσσα για να εμφανιστεί η τρέχουσα σελίδα βοήθειας.

Το ευρετήριο βοήθειας

Το ευρετήριο της βοήθειας εμφανίζει έναν κατάλογο λέξεων-κλειδιών για όλες τα αρθρώματα του LibreOffice. Πατήστε οποιαδήποτε λέξη-κλειδί στον κατάλογο για να ανοίξετε τη συνδεμένη σελίδα βοήθειας.

Αναζήτηση στο ευρετήριο βοήθειας

Πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί στο πλαίσιο κειμένου αναζήτησης. Η αναζήτηση εκτελείται αμέσως, ενώ πληκτρολογείτε τη λέξη-κλειδί.

Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται ως φιλτραρισμένος κατάλογος των ομαδοποιημένων συμφωνιών κατά όνομα μονάδας. Τα αποτελέσματα αναζήτησης περιλαμβάνουν επίσης κοντινές συμφωνίες. Τα μέρη συμφωνίας του όρου αναζήτησης επισημαίνονται σε κάθε αποτέλεσμα.

Η επικεφαλίδα GLOBAL υποδεικνύει μια συμφωνία για λέξεις -κλειδιά που σχετίζονται με περισσότερες από μία μονάδες του LibreOffice. Για παράδειγμα, τα περιγράμματα κελιών ισχύουν για κελιά υπολογιστικών φύλλων, καθώς και για κελιά ή πλαίσια κειμένου και πίνακα παρουσίασης.

Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια βελών στο τέλος του ευρετηρίου για να μετακινηθείτε μπροστά ή πίσω στις καταχωρίσεις ευρετηρίου ή στο φιλτραρισμένο κατάλογο αποτελεσμάτων.

Περιεχόμενα - Τα κύρια θέματα βοήθειας

Εμφανίζει ένα ευρετήριο των κύριων θεμάτων όλων των αρθρωμάτων.

Χρήση του πλοηγητή για τη βοήθεια του LibreOffice

Πλοήγηση στις σελίδες βοήθειας

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πίσω και Μπροστά του πλοηγητή για να περιηγηθείτε μεταξύ των σελίδων. Στους περισσότερους πλοηγητές, παρατεταμένο πάτημα στο πλήκτρο Πίσω εμφανίζει έναν πτυσσόμενο κατάλογο των σελίδων που επισκεφτήκατε πριν και παρατεταμένο πάτημα στο πλήκτρο Μπροστά εμφανίζει έναν κατάλογο των σελίδων που επισκεφτήκατε μετά την τρέχουσα.

Σελιδοδείξιμο των σελίδων βοήθειας

Χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό των σελιδοδεικτών για γρήγορη πρόσβαση στις σχετικές σελίδες βοήθειας. Για να σελιδοδείξετε μια σελίδα στους περισσότερους πλοηγητές:

 1. Ανοίξτε το μενού Σελιδοδείκτες του πλοηγητή,

 2. επιλέξτε Προσθήκη σελιδοδείκτη, ή

  Πατήστε +D στους περισσότερους πλοηγητές.

 3. Εισάγετε το όνομα, τον φάκελο και κατανοητές ετικέτες για τον σελιδοδείκτη.

 4. Κλείστε τον διάλογο σελιδοδεικτών του πλοηγητή.

Ιστορικό πλοήγησης σελίδων βοήθειας

Κάθε σελίδα βοήθειας που επισκεφτήκατε καταγράφεται στο ιστορικό του πλοηγητή. Για να ανοίξετε το ιστορικό του πλοηγητή:

 1. Επιλέξτε το μενού Ιστορικό του πλοηγητή,

 2. Επιλέξτε Εμφάνιση ιστορικού.

 3. Πατήστε σε οποιαδήποτε καταχώριση του κυρίως παραθύρου του ιστορικού για να ανοίξετε την αντίστοιχη σελίδα βοήθειας.

Αντιγράψετε τα περιεχόμενα της βοήθειας στο πρόχειρο

Μπορείτε να αντιγράψετε περιεχόμενα από τη σελίδα βοήθειας στο πρόχειρο του λειτουργικού σας συστήματος με τις τυπικές εντολές αντιγραφής. Παραδείγματος χάρη:

 1. Στη σελίδα βοήθειας, επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να αντιγράψετε.

 2. Πατήστε +C.

Μερικά περιεχόμενα των σελίδων βοήθειας μπορούν να αντιγραφούν στο πρόχειρο του συστήματος με ένα μόνο πάτημα του ποντικιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμφανίζεται μια συμβουλή όταν αφήσετε το ποντίκι πάνω από τα περιεχόμενα με ενεργή την αντιγραφή. Παραδείγματος χάρη, η παρακάτω γραμμή είναι ενεργή για αντιγραφή:

=SUM(A1:A10)

Αναζήτηση στην τρέχουσα σελίδα

Για να αναζητήσετε στην τρέχουσα σελίδα βοήθειας:

 1. Ανοίξτε το εργαλείο αναζήτησης στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο είναι συνήθως προσβάσιμο χρησιμοποιώντας τη συντόμευση +F.

 2. Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να βρείτε στο πλαίσιο Αναζήτηση για.

 3. Επιλέξτε τις επιλογές αναζήτησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Πιέστε το πλήκτρο Enter.

Για να βρείτε την προηγούμενη εμφάνιση του όρου αναζήτησης στη σελίδα, πατήστε στο Επάνω βέλος. Για να βρείτε την επόμενη εμφάνιση, πατήστε στο Κάτω βέλος.

Γενικές πληροφορίες περιεχομένων

Εικονίδια στην τεκμηρίωση

Υπάρχουν τρία εικονίδια που σας εφιστούν την προσοχή σε επιπλέον βοηθητικές πληροφορίες.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Το εικονίδιο Σημαντικό! υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια των δεδομένων και του συστήματος.


Εικονίδιο σημείωσης

Το εικονίδιο Σημείωση υποδεικνύει επιπλέον πληροφορίες: παραδείγματος χάρη, εναλλακτικούς τρόπους για να επιτύχετε έναν συγκεκριμένο σκοπό.


Εικονίδιο συμβουλής

Το εικονίδιο Συμβουλή υποδεικνύει χρήσιμες συμβουλές για το πώς να εργαστείτε με το πρόγραμμα κατά τον αποδοτικότερο τρόπο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!