Περιεχόμενα - Τα κύρια θέματα της βοήθειας

Εμφανίζει τα κύρια θέματα της βοήθειας, διευθετημένα κατά τρόπο όμοιο με τους φακέλους στη Διαχείριση αρχείων.

Icon

Κάντε διπλό κλικ σε ένα κλειστό φάκελο για να ανοίξει και για να εμφανιστούν οι υποφάκελοι και οι σελίδες της βοήθειας.

Icon

Κάντε διπλό κλικ σε ένα ανοιχτό φάκελο για να κλείσει και για να γίνει απόκρυψη των υποφακέλων και των σελίδων της βοήθειας.

Icon

Κάντε διπλό κλικ σε ένα εικονίδιο εγγράφου για να εμφανιστεί η αντίστοιχη σελίδα της βοήθειας.

Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα βελών σε συνδυασμό με το πλήκτρο Enter για να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε καταχωρίσεις και για να ανοίξετε έγγραφα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!