Διαχείριση σελιδοδεικτών

Εικονίδιο

Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Προσθήκη στους σελιδοδείκτες... για να καθορίσετε ένα σελιδοδείκτη για την τρέχουσα σελίδα που εμφανίζεται στη βοήθεια.

Μπορείτε να βρείτε τους σελιδοδείκτες στη σελίδα καρτέλας Σελιδοδείκτες.

Στο μενού περιβάλλοντος σελιδοδεικτών μπορείτε να βρείτε τις ακόλουθες εντολές:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!