Εύρεση - Η αναζήτηση πλήρους κειμένου

Η λειτουργία αναζήτησης πλήρους κειμένου στη βοήθεια του LibreOffice σάς επιτρέπει να βρίσκετε έγγραφα βοήθειας που περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό των όρων αναζήτησης. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες λέξεις, που θέλετε να αναζητήσετε, στο πεδίο κειμένου Όρος αναζήτησης.

Το πεδίο κειμένου Όρος αναζήτησης αποθηκεύει τις λέξεις που πληκτρολογήσατε τελευταία. Για να επαναλάβετε αργότερα κάποια προηγούμενη αναζήτηση, κάντε κλικ στο εικονίδιο του βέλους και επιλέξτε τον όρο από τη λίστα.

Αφού τελειώσει η διαδικασία της αναζήτησης, εμφανίζονται σε λίστα οι επικεφαλίδες των κειμένων. Κάντε διπλό κλικ σε κάποια καταχώριση ή επιλέξτε την, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση... για να εμφανιστεί το αντίστοιχο έγγραφο της βοήθειας.

Χρησιμοποιείστε το πλαίσιο ελέγχου Εύρεση μόνο στις επικεφαλίδες για να περιορίσετε την αναζήτηση μόνο σε επικεφαλίδες εγγράφων.

Το πλαίσιο ελέγχου Μόνο ολόκληρες λέξεις σας επιτρέπει να εκτελείτε μια ακριβή αναζήτηση. Αν έχετε επιλέξει αυτό το πλαίσιο, δεν θα βρεθούν λέξεις που ταιριάζουν μερικώς. Μην επιλέγετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου αν ο όρος αναζήτησης που πληκτρολογήσατε πρέπει να αναζητηθεί και ως ένα τμήμα μεγαλύτερης λέξης.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε συνδυασμό όρων αναζήτησης, που να διαχωρίζονται με κόμμα. Η αναζήτηση δεν κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Εικονίδιο συμβουλής

Οι αναζητήσεις ευρετηρίου και πλήρους κειμένου ισχύουν πάντα για την εφαρμογή του LibreOffice που έχετε επιλέξει. Επιλέξτε την κατάλληλη εφαρμογή χρησιμοποιώντας το πλαίσιο λίστας στη γραμμή εργαλείων στην προβολή της βοήθειας.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!