Συμβουλές και εκτεταμένες συμβουλές

Οι συμβουλές και οι εκτεταμένες συμβουλές παρέχουν βοήθεια στη διάρκεια της εργασίας σας.

Συμβουλές

Οι συμβουλές σας εφοδιάζουν με τα ονόματα των κουμπιών της γραμμής εργαλείων. Για να εμφανιστεί μια συμβουλή, αφήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω σε κάποιο κουμπί της γραμμής εργαλείων μέχρι να εμφανιστεί το όνομα του κουμπιού.

Οι συμβουλές εμφανίζονται επίσης και για ορισμένα στοιχεία εγγράφου σε ένα έγγραφο, όπως για τα ονόματα κεφαλαίων στη διάρκεια της κίνησής σας μέσα σε ένα μεγάλο έγγραφο.

Εικονίδιο συμβουλής

Οι συμβουλές είναι πάντα ενεργές.


Εκτεταμένες συμβουλές

Οι εκτεταμένες συμβουλές παρέχουν λεπτομερή περιγραφή των κουμπιών και των εντολών. Για να εμφανιστεί μια εκτεταμένη συμβουλή, πατήστε Shift+F1 και κατόπιν δείξτε σε κουμπί ή εντολή.

Εικονίδιο συμβουλής

Εάν θέλετε πάντα εκτεταμένες συμβουλές αντί για απλές συμβουλές, ενεργοποιήστε τις εκτεταμένες συμβουλές στο - LibreOffice - Γενικά.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!