Συμβουλές και εκτεταμένες συμβουλές

Οι συμβουλές και οι εκτεταμένες συμβουλές παρέχουν βοήθεια στη διάρκεια της εργασίας σας.

Συμβουλές

Οι συμβουλές σας εφοδιάζουν με τα ονόματα των κουμπιών της γραμμής εργαλείων. Για να εμφανιστεί μια συμβουλή, αφήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω σε κάποιο κουμπί της γραμμής εργαλείων μέχρι να εμφανιστεί το όνομα του κουμπιού.

Οι Συμβουλές εμφανίζονται επίσης για ορισμένα στοιχεία ενός εγγράφου, όπως υπερσυνδέσεις, πεδία και καταχωρήσεις ευρετηρίου.

tip

Οι συμβουλές είναι πάντα ενεργές.


Εκτεταμένες συμβουλές

Οι εκτεταμένες συμβουλές παρέχουν λεπτομερή περιγραφή των κουμπιών και των εντολών. Για να εμφανιστεί μια εκτεταμένη συμβουλή, πατήστε Shift+F1 και κατόπιν δείξτε σε κουμπί ή εντολή.

tip

Εάν θέλετε πάντα εκτεταμένες συμβουλές αντί για απλές συμβουλές, ενεργοποιήστε τις εκτεταμένες συμβουλές στο - LibreOffice - Γενικά.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!