ΟΙ αναφορές βοήθειας των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του προγράμματος σε ένα σύστημα που ορίζεται στις προεπιλογές. Περιγραφές χρωμάτων, ενέργειες ποντικιού, ή άλλα διαμορφώσιμα στοιχεία μπορεί να είναι διαφορετικά για το πρόγραμμά σας και το σύστημα.

Το σύστημα βοήθειας του LibreOffice παρέχει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να βρείτε αυτό που ψάχνετε από το περιβάλλον βοήθειας: Μπορείτε να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη λέξη-κλειδί στο Ευρετήριο, να κάνετε αναζήτηση πλήρους κειμένου στο Εύρεση, ή ακόμα να ψάξετε στον ιεραρχημένο κατάλογο θεμάτων στο Θέματα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!