Εικονίδια στην τεκμηρίωση

Εικονίδια στην τεκμηρίωση

Υπάρχουν τρία εικονίδια που σας εφιστούν την προσοχή σε επιπλέον βοηθητικές πληροφορίες.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Το εικονίδιο Σημαντικό! υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια των δεδομένων και του συστήματος.


Εικονίδιο σημείωσης

Το εικονίδιο Σημείωση υποδεικνύει επιπλέον πληροφορίες: παραδείγματος χάρη, εναλλακτικούς τρόπους για να επιτύχετε έναν συγκεκριμένο σκοπό.


Εικονίδιο συμβουλής

Το εικονίδιο Συμβουλή υποδεικνύει χρήσιμες συμβουλές για το πώς να εργαστείτε με το πρόγραμμα κατά τον αποδοτικότερο τρόπο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!