Πλήκτρα Συντόμευσης Βάσης Δεδομένων

Η παρακάτω λίστα αφορά τα διαθέσιμα πλήκτρα συντόμευσης στην βάση δεδομένων.

Τα γενικά πλήκτρα συντόμευσης στο LibreOffice επίσης ισχύουν.

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικά από τα πλήκτρα συντόμευσης μπορεί να έχουν ανατεθεί στο σύστημα επιφάνειας εργασίας σας. Πλήκτρα που έχουν ανατεθεί στην επιφάνεια εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στο LibreOffice. Δοκιμάστε να αναθέσετε διαφορετικά πλήκτρα είτε στο LibreOffice, στο Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο, είτε στην επιφάνεια εργασίας σας.


Πλήκτρα συντόμευσης για την βάση δεδομένων

Στη σχεδίαση ερωτήματος

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

F6

Μεταπηδά μεταξύ των επιφανειών της σχεδίασης ερωτήματος.

Διαγραφή

Διαγράφει ένα πίνακα από την σχεδίαση ερωτήματος.

Tab

Επιλέγει την γραμμή σύνδεσης

Shift+F10

Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος

F4

Εμφανίζει προεπισκόπηση.

F5

Εκτελεί ερώτημα.

F7

Προσθέτει πίνακα ή ερώτημα.


Παράθυρο Ιδιοτήτων στοιχείων Ελέγχου

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

+Κάτω Βέλος

Ανοίγει το πεδίο συνδυασμού

+Πάνω Βέλος

Κλείνει το πεδίο συνδυασμού

Shift+Enter

Εισάγει μια νέα γραμμή.

Πάνω βέλος

Τοποθετεί τον δρομέα στην προηγούμενη γραμμή

Κάτω βέλος

Τοποθετεί τον κέρσορα στην επόμενη γραμμή

Πλήκτρο Enter

Ολοκληρώνει την εισαγωγή στο πεδίο και τοποθετεί το δρομέα στο επόμενο πεδίο..

+F6

Προσδιορίζει την εστίαση (αν δεν είναι σε κατάσταση σχεδιασμού) στο πρώτο στοιχείο ελέγχου. Το πρώτο στοιχείο ελέγχου είναι το πρώτο που αναφέρεται στον Περιηγητή φόρμας


Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την δημιουργία Basic διαλόγων

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

+PgUp

Μετάβαση ανάμεσα στις καρτέλες.

+PgDn

Μετάβαση ανάμεσα στις καρτέλες.

F6

Μεταβαίνει μεταξύ παραθύρων.

Tab

Επιλογή των πεδίων ελέγχου

Shift + Tab

Επιλογή των πεδίων ελέγχου σε αντίθετη κατεύθυνση

+Enter

Εισάγει το επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου

Πλήκτρο Βέλος

+πλήκτρο βέλος

Μετακινεί το επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου σε βήματα του 1 mm στην επιθυμητή κατεύθυνση. Σε κατάσταση επεξεργασίας σημείου, αλλάζει το μέγεθος του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου.

+Tab

Σε κατάσταση επεξεργασίας σημείου, πηγαίνει στο επόμενο σημείο χειρισμού.

Shift++Tab

Σε κατάσταση επεξεργασίας σημείου, πηγαίνει στο προηγούμενο σημείο χειρισμού.

Esc

Απομακρύνεται από την τρέχουσα επιλογή.


Επιλογή γραμμών και στηλών σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων (που ανοίγει με τα πλήκτρα +Shift+F4)

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

Πλήκτρο διαστήματος

Εναλλάσσει την επιλογή γραμμής, εκτός και αν η γραμμή είναι σε κατάσταση επεξεργασίας.

+πλήκτρο κενού

Εναλλάσσει την επιλογή γραμμής.

Shift+πλήκτρο κενού

Επιλέγει την τρέχουσα στήλη.

+Page Up

Μεταφέρει τον δείκτη στην πρώτη γραμμή.

+Page Down

Μεταφέρει τον δείκτη στην τελευταία γραμμή.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!