Γενικά πλήκτρα συντόμευσης του LibreOffice

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικά από τα πλήκτρα συντόμευσης μπορεί να έχουν ανατεθεί στο σύστημα επιφάνειας εργασίας σας. Πλήκτρα που έχουν ανατεθεί στην επιφάνεια εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στο LibreOffice. Δοκιμάστε να αναθέσετε διαφορετικά πλήκτρα είτε στο LibreOffice, στο Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο, είτε στην επιφάνεια εργασίας σας.


Χρήση των πλήκτρων συντόμευσης

Μεγάλο ποσοστό από τη λειτουργικότητα της εφαρμογής σας μπορεί να κληθεί με τη χρήση πλήκτρων συντόμευσης. Παραδείγματος χάρη, τα πλήκτρα συντόμευσης εμφανίζονται δίπλα στην καταχώριση Άνοιγμα στο μενού Αρχείο. Εάν θέλετε να προσπελάσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα συντόμευσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το και ύστερα πατήστε το πλήκτρο O. Απελευθερώστε και τα δύο κλειδιά μετά την εμφάνιση του διαλόγου.

Κατά τη χρησιμοποίηση της εφαρμογής, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της χρήσης του ποντικιού ή του πληκτρολογίου, για σχεδόν όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες.

Εισαγωγή χαρακτήρων Unicode

Μπορείτε να εισάγετε χαρακτήρες Unicode στο έγγραφο πληκτρολογώντας το δεκαεξαδικό σημείο κώδικα Unicode και πατώντας έπειτα (προεπιλογή). Πληκτρολογήστε τη δεκαεξαδική σημειογραφία Unicode και πατήστε για εναλλαγή μεταξύ χαρακτήρα Unicode και της δεκαεξαδικής του σημειογραφίας. Η επιλογή δεν είναι απαραίτητη, αλλά η μετατροπή θα εφαρμοστεί στους επιλεγμένους χαρακτήρες. Η εναλλαγή συμβαίνει στους χαρακτήρες πριν τη θέση του δρομέα, όταν αυτοί οι χαρακτήρες σχηματίζουν έγκυρο δεκαεξαδικό σημείο Unicode. Τα δεκαεξαδικά σημεία κωδικού με τιμή στην περιοχή U+0000 έως U+0020 δεν μετατρέπονται.

Η προεπιλεγμένη συντόμευση μετατροπής Unicode είναι και σε ορισμένες τοπικές ρυθμίσεις όπου η προεπιλεγμένη συντόμευση Unicode παρεμβαίνει στη συντόμευση του κύριου μενού. Για να εκχωρήσετε ξανά τη συντόμευση, επιλέξτε Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο και επιλέξτε Κατηγορία:Επιλογές με Function:Toggle Unicode Notation.

Χρήση πλήκτρων συντόμευσης σε παράθυρα διαλόγου πεδίων ελέγχου

Υπάρχει πάντα ένα επισημασμένο στοιχείο σε οποιονδήποτε δεδομένο διάλογο - που εμφανίζεται συνήθως με ένα σπασμένο πλαίσιο. Αυτό το στοιχείο, που μπορεί να είναι είτε πλήκτρο, πεδίο επιλογής, καταχώριση σε πλαίσιο καταλόγου είτε πλαίσιο ελέγχου, λέγεται ότι έχει την εστίαση σε αυτό. Εάν το εστιακό σημείο είναι πλήκτρο, πατώντας το Enter το εκτελεί όπως όταν το είχατε πατήσει. Ένα πλαίσιο ελέγχου εναλλάσσεται πατώντας το πλήκτρο διαστήματος. Εάν ένα πεδίο επιλογής έχει την εστίαση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα των βελών για να αλλάξετε το ενεργοποιημένο πεδίο επιλογής σε αυτήν την περιοχή. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο στηλοθέτη για να μεταβείτε από ένα στοιχείο ή μια περιοχή στο επόμενο, χρησιμοποιώντας το επόμενο, χρησιμοποιήστε Shift+στηλοθέτη για να μεταβείτε στην αντίστροφη κατεύθυνση.

Πατώντας Esc κλείνει τον διάλογο χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Πλήκτρα συντόμευσης για ενέργειες με το ποντίκι

Εάν χρησιμοποιείτε μεταφορά και απόθεση, επιλέγοντας με το ποντίκι ή πατώντας αντικείμενα και ονόματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα Shift, και ευκαιριακά για να προσπελάσετε πρόσθετη λειτουργικότητα. Οι διαθέσιμες τροποποιημένες λειτουργίες κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα κατά τη μεταφορά και απόθεση δείχνονται από τον δείκτη του ποντικιού που αλλάζει μορφή. Κατά την επιλογή αρχείων ή άλλων αντικειμένων, τα πλήκτρα τροποποίησης μπορούν να επεκτείνουν την επιλογή - οι λειτουργίες εξηγούνται όπου εφαρμόζονται.

Πρακτικά πεδία εισαγωγής κειμένου

 1. Μπορείτε να ανοίξετε ένα μενού περιβάλλοντος, το οποίο περιέχει ορισμένες από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές.

 2. Χρησιμοποιήστε +A για να επιλέξετε όλο το κείμενο. Χρησιμοποιήστε το δεξιό ή το αριστερό πλήκτρο βέλους για μετακίνηση της επιλογής.

 3. Κάντε διπλό κλικ σε μια λέξη, για να την επιλέξετε.

 4. Με τριπλό-κλικ σε έναν πεδίο εισαγωγής κειμένου επιλέγεται ολόκληρο το πεδίο. Με τριπλό-κλικ σε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέγεται η τρέχουσα πρόταση.

 5. Χρησιμοποιήστε +Del για να διαγράψετε ο,τιδήποτε από τη θέση του δρομέα μέχρι το τέλος της λέξης.

 6. Χρησιμοποιώντας και το δεξιό ή το αριστερό πλήκτρο βέλους, ο δρομέας θα μεταπηδήσει από λέξη σε λέξη· εάν κρατάτε επίσης πατημένο το πλήκτρο Shift, επιλέγεται η μια λέξη μετά την άλλη.

 7. Το πλήκτρο INSRT χρησιμοποιείται για την εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εισαγωγής και της λειτουργίας αντικατάστασης και το αντίστροφο.

 8. Η μεταφορά και απόθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα και έξω από ένα πλαίσιο κειμένου.

 9. Τα πλήκτρα συντόμευσης +Z χρησιμοποιούνται για να αναιρέσουν τις τροποποιήσεις κατά ένα βήμα τη φορά· το κείμενο θα έχει τότε την κατάσταση που είχε πριν την πρώτη αλλαγή.

 1. Το LibreOffice έχει μία λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης, η οποία ενεργοποιείται σε κάποιο κείμενο και πλαίσια καταλόγου. Παραδείγματος χάρη, εισάγετε στο πεδίο URL και η λειτουργία της αυτόματης συμπλήρωσης εμφανίζει το πρώτο αρχείο ή τον πρώτο κατάλογο που βρίσκεται ο οποίος ξεκινά με το γράμμα "a".

 2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μεταβείτε σε άλλα αρχεία και καταλόγους. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο δεξιό βέλος για να εμφανίσετε υφιστάμενο υποκατάλογο στο πεδίο URL. Η γρήγορη αυτόματη συμπλήρωση είναι διαθέσιμη εάν πατήσετε το πλήκτρο End μετά την εισαγωγή τμήματος του URL. Μόλις βρείτε το έγγραφο ή τον κατάλογο που θέλετε, πατήστε Enter.

Διακοπή μακροεντολών

Εάν θέλετε να τερματίσετε μια εκτελούμενη μακροεντολή, πατήστε +Shift+Q.

Λίστα γενικών πλήκτρων συντόμευσης του LibreOffice

Τα πλήκτρα συντόμευσης εμφανίζονται στην δεξιά πλευρά των καταλόγων μενού, δίπλα στην αντίστοιχη εντολή μενού.

Οι συντομεύσεις πλήκτρων για έλεγχο διαλόγων

Πλήκτρα συντόμευσης

Εφέ

Πλήκτρο Enter

Ενεργοποιεί το εστιασμένο πλήκτρο σε έναν διάλογο.

Esc

Τερματίζει τη δράση ή το διάλογο. Εάν στο Βοήθεια του LibreOffice : πηγαίνει ένα επίπεδο πάνω.

Πλήκτρο διαστήματος

Εναλλάσσει την εστίαση στα πεδία ελέγχου σε ένα παράθυρο διαλόγου

Πλήκτρα βελών

Αλλάζει το ενεργό πεδίο ελέγχου σε μια ενότητα επιλογών ενός παραθύρου διαλόγου

Tab

Προωθεί την εστίαση στην επόμενη ενότητα ή στοιχείο του παραθύρου διαλόγου.

Shift + Tab

Μετακινεί την εστίαση στην προηγούμενη ενότητα ή στοιχείο του παραθύρου διαλόγου

+Κάτω Βέλος

Ανοίγει τον κατάλογο του τρέχοντος επιλεγμένου πεδίου ελέγχου σε έναν διάλογο. Αυτά τα πλήκτρα συντόμευσης εφαρμόζονται όχι μόνο σε σύνθετα πλαίσια, αλλά επίσης και σε πλήκτρα εικονιδίων με αναδυόμενα μενού. Κλείσετε έναν ανοιχτό κατάλογο, πιέζοντας το πλήκτρο Esc.


Τα πλήκτρα συντόμευσης για έλεγχο εγγράφων και παραθύρων

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

+O

Ανοίγει ένα έγγραφο

+S

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο

+N

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο

+Shift+N

Ανοίγει τον διάλογο Πρότυπα.

+P

Εκτυπώνει το έγγραφο

+F

Ενεργοποιεί τη γραμμή εργαλείων εύρεση.

+H

Εμφανίζει τον διάλογο Εύρεση και Αντικατάσταση.

+Shift+F

Αναζητά τον τελευταίο καταχωρημένο όρο αναζήτησης.

+Shift+R

Επαναλαμβάνει τη δημιουργία της προβολής του εγγράφου

+Shift+I

Ενεργοποιεί ή θέτει εκτός λειτουργίας τον δρομέα επιλογής σε αρχεία που είναι μόνο για ανάγνωση.

Στην Βοηθεια του LibreOffice: μεταπηδά στην κύρια σελίδα βοήθειας

Shift+F2

Ανοίγει τις εκτεταμένες συμβουλές για την τρέχουσα επιλεγμένη εντολή, εικονίδιο ή στοιχείο ελέγχου.

F6

Εστιάζει στο επόμενο ορατό υποπαράθυρο, συμπεριλαμβάνοντας τη γραμμή μενού, τις γραμμές εργαλείων, παράθυρα όπως την πλαϊνή γραμμή και τον Πλοηγητή και τον καμβά/την προέλευση δεδομένων του εγγράφου.

Shift+F6

Προσδιορίζει την εστίαση στο προηγούμενο υποπαράθυρο

+F6

Εστιάζει στον καμβά του εγγράφου/στην προέλευση δεδομένων.

F10

Ενεργοποιεί το πρώτο μενού (Μενού Αρχείο).

Shift+F10

Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος

+Shift+F10

Προσαρτά και αποπροσαρτά τα αιωρούμενα υποπαράθυρα όπως ξεκλείδωτες γραμμές εργαλείων, πλαϊνή στήλη και Πλοηγητή.

Ctrl+Alt+Shift+Home

Εμφανίζει/κρύβει το κύριο μενού.

+F4 or +F4

Κλείνει το τρέχον έγγραφο. Κλείνει το LibreOffice όταν κλείσει και το τελευταίο ανοιχτό έγγραφο.

+Q

Εξέρχεται από την εφαρμογή


Πλήκτρα συντόμευσης για επεξεργασία ή μορφοποίηση εγγράφων

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

+Tab

Όταν τοποθετείται στην αρχή μιας κεφαλίδας, γίνεται εισαγωγή ενός στηλοθέτη.

Πλήκτρο Enter (αν ένα αντικείμενο OLE έχει επιλεγεί)

Ενεργοποιεί το επιλεγμένο αντικείμενο OLE

Πλήκτρο Enter (εάν ένα αντικείμενο σχεδίασης ή πλαίσιο κειμένου έχει επιλεχθεί)

Ενεργοποιεί τον τρόπο εισαγωγής κειμένου

+X

Αποκόπτει τα επιλεγμένα στοιχεία

+C

Αντιγράφει τα επιλεγμένα στοιχεία

+V

Επικολλά από το πρόχειρο

+Shift+V

Κάνει επικόλληση ενός μη μορφοποιμένου κειμένου από το πρόχειρο. Γίνεται επικόλληση κειμένου με τη χρήση της μορφής που υπάρχει στο σημείο εισαγωγής.

+Shift+V

Ανοίγει τον διάλογο Ειδική Επικόλληση.

+A

Επιλέγει όλα

+Z

Αναιρεί την τελευταία ενέργεια

Επαναφέρει την τελευταία ενέργεια

+Shift+Y

Επαναλαμβάνει τη τελευταία εντολή.

+I

Εφαρμόζεται η ιδιότητα "πλάγια" στην επιλεγμένη περιοχή. Εάν ο δρομέας είναι τοποθετημένος σε λέξη, η λέξη αυτή επίσης επισημαίνεται με πλάγια γραφή.

+B

Εφαρμόζεται η ιδιότητα "Έντονα" στην επιλεγμένη περιοχή. Εάν ο δρομέας είναι τοποθετημένος σε μία λέξη, η λέξη αυτή επίσης επισημαίνεται με έντονη γραφή.

+U

Εφαρμόζεται η ιδιότητα "υπογραμμισμένα" στην επιλεγμένη περιοχή. Εάν ο δρομέας είναι τοποθετημένος σε μία λέξη, η λέξη αυτή επίσης επισημαίνεται με υπογραμμισμένη γραφή.

+M

Αφαιρεί την άμεση μορφοποίηση από το επιλεγμένα κείμενο ή τα αντικείμενα (όπως στο Μορφή -Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης).


Πλήκτρα συντόμευσης για την Συλλογή

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

Tab

Μετακινείται μεταξύ των επιφανιών.

Shift + Tab

Μετακινεί προς τα πίσω μεταξύ περιοχών.


Πλήκτρα συντόμευσης στην περιοχή Δημιουργία θέματος της συλλογής:

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

Πάνω βέλος

Μετακινεί την επιλογή επάνω μια φορά.

Κάτω βέλος

Μετακινεί την επιλογή κάτω.

+Enter

Ανοίγει τον διάλογο Ιδιότητες.

Shift+F10

Ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος

+U

Ανανεώνει το επιλεγμένο θέμα.

+R

Ανοίγει τον διάλογο Εισαγωγή τίτλου

+D

Διαγράφει το επιλεγμένο θέμα.

Insert

Εισάγει ένα νέο θέμα.


Πλήκτρα συντόμευσης στην περιοχή της προεπισκόπησης συλλογής:

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

Home

Μετάβαση στην πρώτη καταχώριση.

End

Μετάβαση στην τελευταία καταχώριση.

Αριστερό βέλος

Επιλέγει το επόμενο στοιχείο της Συλλογής προς τα αριστερά

Δεξί βέλος

Επιλέγει το επόμενο στοιχείο της Συλλογής προς τα δεξιά

Πάνω βέλος

Επιλέγει το επόμενο στοιχείο της Συλλογής προς τα πάνω

Κάτω βέλος

Επιλέγει το επόμενο στοιχείο της Συλλογής προς τα κάτω

Page Up

Κύλιση μιας οθόνης προς τα πάνω.

Page Down

Κύλιση μιας οθόνης προς τα κάτω.

+Shift+Insert

Εισάγει το επιλεγμένο αντικείμενο ως ένα συνδεδεμένο αντικείμενο στο τρέχον έγγραφο

+I

Εισάγει ένα αντίγραφο του επιλεγμένου αντικειμένου στο τρέχον έγγραφο

+T

Ανοίγει τον διάλογο Εισαγωγή τίτλου

+P

Εναλλάσσει την ενεργοποίηση μεταξύ της προβολής θεμάτων και αντικειμένων.

Πλήκτρο διαστήματος

Εναλλάσσει την ενεργοποίηση μεταξύ της προβολής θεμάτων και αντικειμένων.

Πλήκτρο Enter

Εναλλάσσει την ενεργοποίηση μεταξύ της προβολής θεμάτων και αντικειμένων.

Ένα βήμα πίσω (μόνο στην προβολή αντικειμένων).

Πηγαίνει πίσω στην κύρια σύνοψη


Επιλογή γραμμών και στηλών σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων (που ανοίγει με τα πλήκτρα +Shift+F4)

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

Πλήκτρο διαστήματος

Εναλλάσσει την επιλογή γραμμής, εκτός και αν η γραμμή είναι σε κατάσταση επεξεργασίας.

+πλήκτρο κενού

Εναλλάσσει την επιλογή γραμμής.

Shift+πλήκτρο κενού

Επιλέγει την τρέχουσα στήλη.

+Page Up

Μεταφέρει τον δείκτη στην πρώτη γραμμή.

+Page Down

Μεταφέρει τον δείκτη στην τελευταία γραμμή.


Πλήκτρα συντόμευσης για αντικείμενα σχεδίασης

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

Επιλέξτε τη γραμμή εργαλείων με F6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κάτω βέλος και δεξιό βέλος για να επιλέξετε το επιθυμητό εικονίδιο της γραμμής εργαλείων και πατήστε +Enter.

Εισάγει ένα αντικείμενο σχεδίασης

Επιλέξτε το έγγραφο με +F6 και πατήστε Tab (στηλοθέτης).

Επιλέγει ένα αντικείμενο σχεδίασης

Tab

Επιλέγει το επόμενο αντικείμενο σχεδίασης.

Shift + Tab

Επιλέγει το προηγούμενο αντικείμενο σχεδίασης.

+Home

Επιλέγει το πρώτο αντικείμενο σχεδίασης

+End

Επιλέγει το τελευταίο αντικείμενο σχεδίασης

Esc

Τερματίζει την επιλογή Αντικειμένων Σχεδίου

Esc (σε κατάσταση επιλογής χειρισμού)

Εξέρχεται από την κατάσταση επιλογής χειρισμού και επιστρέφει στην κατάσταση επιλογής αντικειμένου.

Πάνω/κάτω/αριστερό/δεξί βέλος

Μετακινήστε το επιλεγμένο σημείο (η λειτουργία συγκράτηση στο πλέγμα είναι προσωρινά απενεργοποιημένη, αλλά τα τελικά σημεία ακόμη μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους).

+Πάνω/Κάτω/Αριστερό/Δεξιό Βέλος

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης ένα εικονοστοιχείο (pixel) (σε κατάσταση επιλογής).

Αλλάζει το μέγεθος ενός αντικειμένου σχεδίασης (σε κατάσταση επιλογής χειρισμού).

Περιστρέφει ένα αντικείμενο σχεδίασης(σε κατάσταση περιστροφής).

Ανοίγει τον διάλογο ιδιοτήτων του αντικειμένου σχεδίασης.

Ενεργοποιεί την λειτουργία επιλογής σημείου για το επιλεγμένο αντικείμενο σχεδιασμού

Πλήκτρο διαστήματος

Επιλέγει ένα σημείο του αντικειμένου σχεδίασης (σε κατάσταση επιλογής σημείου) /ακύρωση επιλογής.

Το επιλεγμένο σημείο αναβοσβήνει κάθε δευτερόλεπτο.

Shift+πλήκτρο κενού

Επιλέγει ένα πρόσθετο σημείο σε κατάσταση επιλογής σημείου.

+Tab

Επιλέγει το επόμενο σημείο του αντικειμένου σχεδίασης (κατάσταση επιλογής σημείου).

Σε κατάσταση περιστροφής, μπορεί επίσης να επιλεγεί το κέντρο της περιστροφής.

+Shift+Tab

Επιλέγει το προηγούμενο σημείο του αντικειμένου σχεδίασης (κατάσταση επιλογής σημείου).

+Enter

Ένα νέο αντικείμενο σχεδιασμού με προκαθορισμένο μέγεθος τοποθετείται στο κέντρο της τρέχουσας προβολής.

+Enter στο εικονίδιο Επιλογή

Ενεργοποιεί το πρώτο αντικείμενο σχεδιασμού στο έγγραφο

Esc

Φεύγει από την κατάσταση επιλογή σημείου. Το αντικείμενο σχεδίασης επιλέγεται κατόπιν.

Επεξεργάζεται σημείο ενός αντικειμένου σχεδίασης (κατάσταση επεξεργασίας σημείου).

Οποιοδήποτε πλήκτρο κειμένου ή αριθμού

Αν ένα αντικείμενο σχεδιασμού είναι επιλεγμένο, περνάει σε κατάσταση επεξεργασίας και τοποθετεί τον κέρσορα στο τέλος του κειμένου μέσα στο αντικείμενο σχεδίασης. Ένας εκτυπώσιμος χαρακτήρας εισάγεται.

πλήκτρο ενώ δημιουργείτε ή τροποποιείτε το μέγεθος ενός αντικειμένου γραφικών

Η θέση του κέντρου του αντικειμένου είναι σταθερή

Το πλήκτρο Shift κατά την διάρκεια που δημιουργείτε ή αυξομειώνετε τη κλίμακα ενός γραφικού αντικειμένου.

Η αναλογία του πλάτους του αντικειμένου προς το ύψος είναι σταθερή.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!