Σχήματα συμβόλων

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Σχήματα συμβόλων από την οποία μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εικονίδιο σχημάτων συμβόλων

Σχήματα συμβόλων


Κάντε κλικ σε ένα σύμβολο στη γραμμή εργαλείων Σχήματα συμβόλων και στη συνέχεια σύρετε μέσα στο έγγραφο για να σχεδιάσετε το σχήμα.

note

Κάποια σχήματα έχουν ένα ειδικό σημείο ελέγχου (λαβή) το οποίο μπορείτε να σύρετε για να αλλάξετε τις ιδιότητες του σχήματος. Ο δείκτης του ποντικιού μεταβάλλεται σε ένα σύμβολο χεριού πάνω από αυτές τις ειδικές λαβές.


Σημεία ελέγχου σχήματος

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!