Όριο

Επεκτείνει τη δημιουργημένη δήλωση επιλογής του ερωτήματος SQL από την πρόταση LIMIT X. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιορίσει τα αποτελέσματα του ερωτήματος σας SQL σε αυτά που εμπίπτουν στον πρώτο αριθμό Χ.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!