Όριο

Επεκτείνει τη δημιουργημένη πρόταση επιλογής του Ερωτήματος SQL από την υποπρόταση LIMIT X. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιορίσει τα αποτελέσματα του ερωτήματος SQL σε αυτά που εμπίπτουν μέσα στον πρώτο αριθμό Χ από αυτό.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!