Διάγραμμα ροής

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Διάγραμμα ροής, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εικονίδιο διαγραμμάτων ροής

Διαγράμματα ροής


Κάντε κλικ σε ένα εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων Διάγραμμα Ροής και σύρετε στο έγγραφο για να σχεδιάσετε το σχήμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!