Χρώμα

Με τη γραμμή εργαλείων Χρώμα μπορείτε να αλλάξετε μερικές ιδιότητες του επιλεγμένου αντικειμένου.

Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Χρώμα, πατήστε στο εικονίδιο χρώματος στη γραμμή εργαλείων Εικόνα.

Κόκκινο

Εισάγει την αναλογία των στοιχείων κόκκινου RGB χρώματος για το επιλεγμένο γραφικό αντικείμενο. Τιμές από -100% (καθόλου κόκκινο) εως +100% (πλήρες κόκκινο) είναι δυνατές.

Εικονίδιο

Κόκκινο

Πράσινο

Εισάγει την αναλογία των στοιχείων πράσινου RGB χρώματος για το επιλεγμένο γραφικό αντικείμενο. Τιμές από -100% (καθόλου πράσινο) εως +100% (πλήρες πράσινο) είναι δυνατές.

Εικονίδιο

Πράσινο

Μπλέ

Εισάγει την αναλογία των στοιχείων μπλέ RGB χρώματος για το επιλεγμένο γραφικό αντικείμενο. Τιμές από -100% (καθόλου μπλέ) εως +100% (πλήρες μπλέ) είναι δυνατές.

Σύμβολο

Μπλέ

Φωτεινότητα

Ορίζει τη φωτεινότητα για το επιλεγμένο αντικείμενο γραφικού. Δυνατές τιμές είναι από το -100% (μόνο μαύρο) ως το +100% (μόνο άσπρο).

Εικονίδιο φωτεινότητας

Φωτεινότητα

Αντίθεση

Ορίζει την αντίθεση για προβολή της επιλεγμένης εικόνας γραφικού. Δυνατές τιμές είναι από το -100% (χωρίς αντίθεση) ως το +100% (μέγιστη αντίθεση).

Εικονίδιο

Αντίθεση

Γάμμα

Ορίζει την τιμή γάμμα για την προβολή του επιλεγμένου αντικειμένου, η οποία επιδρά στη φωτεινότητα των τιμών midtone. Δυνατές τιμές είναι από το 0,10 (ελάχιστη τιμή γάμμα) έως το 10 (μέγιστη τιμή γάμμα).

Icon

Γάμμα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!