Υπομνήματα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Υπομνήματα, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εικονίδιο επεξηγήσεων

Υπομνήματα


Πατήστε σε ένα εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων Υπομνήματα και σύρετε στο έγγραφο για να σχεδιάσετε το σχήμα.

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικά σχήματα έχουν λαβές που μπορείτε να σύρετε για να αλλάξετε τις ιδιότητες του σχήματος. Ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει σε χέρι σε αυτές τις λαβές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!