Βέλη μπλοκ

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Βέλη Μπλοκ, όπου μπορείτε να εισάγετε γραφικά στο έγγραφό σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εικονίδιο βελών μπλοκ

Βέλη μπλοκ


Κάντε κλικ σε ένα εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων Βέλη Μπλοκ και σύρετε στο έγγραφο για να σχεδιάσετε το σχήμα.

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικά σχήματα έχουν λαβές που μπορείτε να σύρετε για να αλλάξετε τις ιδιότητες του σχήματος. Ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει σε χέρι σε αυτές τις λαβές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!