Βασικά σχήματα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Βασικά Σχήματα, όπου μπορείτε να εισάγετε διάφορα γραφικά και σχέδια στο έγγραφό σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εικονίδιο βασικών σχημάτων

Βασικά σχήματα


Κάντε κλικ σε ένα εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων Βασικά Σχήματα και σύρετε στο έγγραφο για να σχεδιάσετε το σχήμα.

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικά σχήματα έχουν λαβές που μπορείτε να σύρετε για να αλλάξετε τις ιδιότητες του σχήματος. Ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει σε χέρι σε αυτές τις λαβές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!