Γάμμα

Ορίζει την τιμή γάμμα για την προβολή του επιλεγμένου αντικειμένου, η οποία επιδρά στη φωτεινότητα των τιμών midtone. Δυνατές τιμές είναι από το 0,10 (ελάχιστη τιμή γάμμα) έως το 10 (μέγιστη τιμή γάμμα).

Icon

Γάμμα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!