Γάμμα

Ορίζει την τιμή γάμμα για την προβολή του επιλεγμένου αντικειμένου, η οποία επιδρά στη φωτεινότητα των τιμών midtone. Δυνατές τιμές είναι από το 0,10 (ελάχιστη τιμή γάμμα) έως το 10 (μέγιστη τιμή γάμμα).

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Εικόνα - Χρώμα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο γάμμα

Γάμμα


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!