Αντίθεση

Ορίζει την αντίθεση για προβολή της επιλεγμένης εικόνας γραφικού. Δυνατές τιμές είναι από το -100% (χωρίς αντίθεση) ως το +100% (μέγιστη αντίθεση).

Εικονίδιο

Αντίθεση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!