Αντίθεση

Ορίζει την αντίθεση για προβολή της επιλεγμένης εικόνας γραφικού. Δυνατές τιμές είναι από το -100% (χωρίς αντίθεση) ως το +100% (μέγιστη αντίθεση).

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Εικόνα - Χρώμα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο αντίθεσης

Αντίθεση


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!