Φωτεινότητα

Ορίζει τη φωτεινότητα για το επιλεγμένο αντικείμενο γραφικού. Δυνατές τιμές είναι από το -100% (μόνο μαύρο) ως το +100% (μόνο άσπρο).

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Εικόνα - Χρώμα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο φωτεινότητας

Φωτεινότητα


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!