Φωτεινότητα

Ορίζει τη φωτεινότητα για το επιλεγμένο αντικείμενο γραφικού. Δυνατές τιμές είναι από το -100% (μόνο μαύρο) ως το +100% (μόνο άσπρο).

Εικονίδιο φωτεινότητας

Φωτεινότητα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!