Μπλέ

Εισάγει την αναλογία των στοιχείων μπλέ RGB χρώματος για το επιλεγμένο γραφικό αντικείμενο. Τιμές από -100% (καθόλου μπλέ) εως +100% (πλήρες μπλέ) είναι δυνατές.

Σύμβολο

Μπλέ

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!