Πράσινο

Εισάγει την αναλογία των στοιχείων πράσινου RGB χρώματος για το επιλεγμένο γραφικό αντικείμενο. Τιμές από -100% (καθόλου πράσινο) εως +100% (πλήρες πράσινο) είναι δυνατές.

Εικονίδιο

Πράσινο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!