Πράσινο

Εισάγει την αναλογία των στοιχείων πράσινου RGB χρώματος για το επιλεγμένο γραφικό αντικείμενο. Τιμές από -100% (καθόλου πράσινο) εως +100% (πλήρες πράσινο) είναι δυνατές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Εικόνα - Χρώμα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο πράσινου

Πράσινο


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!