Κόκκινο

Εισάγει την αναλογία των στοιχείων κόκκινου RGB χρώματος για το επιλεγμένο γραφικό αντικείμενο. Τιμές από -100% (καθόλου κόκκινο) εως +100% (πλήρες κόκκινο) είναι δυνατές.

Εικονίδιο

Κόκκινο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!