Λειτουργία Γραφικών

Παραθέτει τις ιδιότητες προβολής για τα επιλεγμένα γραφικά αντικείμενα. Το ενσωματωμένο ή συνδεδεμένο γραφικό αντικείμενο στο τρέχον αρχείο δεν θα αλλάξει, μόνο η προβολή του αντικειμένου.

Τεχνοτροπίες κελιών

Λειτουργία Γραφικών

Προεπιλογή

Η προβολή του γραφικού αντικειμένου δεν αλλάζει.

Διαβαθμίσεις του γκρι

Το γραφικό αντικείμενο εμφανίζεται σε διαβαθμίσεις του γκρι. Ένα έγχρωμο γραφικό αντικείμενο μπορεί να γίνει μονόχρωμο σε διαβαθμίσεις του γκρι. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποίησετε τους ολισθητές χρώματος για να εφαρμόσετε ένα ενιαίο χρώμα στο μονόχρωμο γραφικό αντικείμενο.

Μαύρο και Λευκό

Το γραφικό αντικείμενο εμφανίζεται ασπρόμαυρο. Όλες οι τιμές φωτεινότητας κάτω από 50% θα εμφανίζονται μαύρες, ενώ αυτές πάνω από 50% θα εμφανίζονται λευκές.

Υδατογράφημα

Αυξάνεται η φωτεινότητα και μειώνεται η αντίθεση του γραφικού αντικειμένου έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο παρασκήνιο ως υδατογράφημα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!