Φίλτρο εικόνας

Αυτό το εικονίδιο στη γραμμή Εικόνα ανοίγει τη γραμμή Φίλτρο εικόνας, όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα φίλτρα για την επιλεγμένη εικόνα.

Εικονίδιο Φίλτρο

Φίλτρο

Αναστροφή

Το φίλτρο αυτό αναστρέφει τις τιμές χρώματος μιας έγχρωμης εικόνας ή τις τιμές φωτεινότητας σε μια εικόνα ασπρόμαυρη ή με διαβαθμίσεις του γκρι. Εφαρμόστε το φίλτρο ξανά για να αντιστρέψετε το εφέ.

Εικονίδιο Αντιστροφή

Αναστροφή

Ομαλά

Μαλακώνει ή θολώνει την εικόνα εφαρμόζοντας χαμηλοπερατό φίλτρο.

Εικονίδιο εξομάλυνσης

Ομαλά

Όξυνση

Οξύνει την εικόνα με το να εφαρμόζει ένα υψηλού περάσματος φίλτρο.

Εικονίδιο Όξυνση

Όξυνση

Αφαίρεση θορύβου

Αφαιρεί τον θόρυβο με το να εφαρμόζει ένα ενδιάμεσο φίλτρο.

Εικονίδιο Αφαίρεση θορύβου

Αφαίρεση θορύβου

Έκθεση στο φως

Ανοίγει διάλογο καθορισμού έκθεσης στον ήλιο. Η έκθεση στον ήλιο αναφέρεται σε εφέ που δείχνει όπως τι θα συμβεί όταν υπάρχει υπερβολικό φως κατά την εμφάνιση φωτογραφίας. Τα χρώματα αντιστρέφονται μερικώς.

Εικονίδιο Ηλιοποίηση

Έκθεση στο φως

Παράμετροι

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε το βαθμό και τον τύπο της έκθεσης στο φως.

Τιμή ορίου

Ορίζει το βαθμό φωτεινότητας, σε ποσοστό επί τοις εκατό, πάνω από το οποίο τα εικονοστοιχεία πρόκειται να εκτεθούν στο φως.

Αναστροφή

Ορίζει την αναστροφή όλων των εικονοστοιχείων.

Γήρανση

Όλα τα εικονοστοιχεία ορίζονται στις γκρίζες τιμές τους και έπειτα μειώνονται το πράσινο και το γαλάζιο όσο ορίζετε. Το κόκκινο κανάλι χρώματος δεν αλλάζει.

Εικονίδιο Γήρανση

Γήρανση

Βαθμός Γήρανσης

Καθορίζει την ένταση της γήρανσης, σε ποσοστό επί τοις εκατό. Στο 0% βλέπετε τις γκρίζες τιμές όλων των εικονοστοιχείων. Στο 100% μόνο το κανάλι κόκκινου χρώματος παραμένει.

Αφίσα

Ανοίγει διάλογο καθορισμού του αριθμού των χρωμάτων αφίσας. Αυτό το εφέ βασίζεται στη μείωση του αριθμού των χρωμάτων. Κάνει τις φωτογραφίες να μοιάζουν με ζωγραφιές.

Εικονίδιο Αφίσα

Αφίσα

Χρώματα Αφίσας

Ορίζει τον αριθμό χρωμάτων στον οποίο η εικόνα πρόκειται να μειωθεί.

Λαϊκή τέχνη

Μετατρέπει εικόνα σε μορφή λαϊκής τέχνης.

Εικονίδιο Λαϊκή τέχνη (Pop Art)

Λαϊκή τέχνη

Ανθρακογραφία

Εμφανίζει την εικόνα ως σκίτσο κάρβουνου. Το περίγραμμα της εικόνας σχεδιάζεται σε μαύρο και τα αρχικά χρώματα καταργούνται.

Εικονίδιο Σκαρίφημα κάρβουνου

Ανθρακογραφία

Aνάγλυφο

Εμφανίζει διάλογο δημιουργίας ανάγλυφων. Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση της φανταστικής πηγής φωτός που καθορίζει τον τύπο της δημιουργούμενης σκιάς και πώς φαίνεται σε ανάγλυφο η εικόνα του γραφικού.

Εικονίδιο Ανάγλυφο

Aνάγλυφο

Πηγή Φωτός

Εισάγει τη θέση της πηγής φωτός. Μία τελεία αντιπροσωπεύει την πηγή φωτός.

Μωσαϊκό

Συνδέει μικρές ομάδες εικονοστοιχείων σε ορθογώνιες περιοχές του ιδίου χρώματος. Όσο μεγαλύτερα είναι τα μεμονωμένα ορθογώνια, τόσο λιγότερες λεπτομέρειες έχει η εικόνα γραφικών.

Εικονίδιο Μωσαϊκό

Μωσαϊκό

Ανάλυση στοιχείου

Καθορίζει τον αριθμό των εικονοστοιχείων που πρόκειται να ενωθούν σε ορθογώνια.

Πλάτος

Ορίζει το πλάτος των μεμονομένων πλακιδίων.

Ύψος

Ορίζει το ύψος των μεμονομένων πλακιδίων.

Επισήμανση άκρων

Επισημαίνει, ή οξύνει, τα άκρα του αντικειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!