Κατάσταση Επιλογής

Εδώ, μπορείτε να εναλλάξετε μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων επιλογής.

Με κλικ στο πεδίο, ένα αναδυόμενο μενού έρχεται με τις διαθέσιμες επιλογές:

Κατάσταση

Εφέ

Τυπική επιλογή

Αυτή είναι η προεπιλεγμένη κατάσταση επιλογής για έγγραφα κειμένου. Με το πληκτρολόγιο, οι επιλογές μπορούν να εκτελεστούν με Shift+πλήκτρο πλοήγησης (βέλη, Home, End, Page Up, Page Down). Με το ποντίκι, πατήστε στο κείμενο όπου πρόκειται να αρχίσει η επιλογή, κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και μετακινηθείτε στο τέλος της επιλογής. Απελευθερώστε το πλήκτρο του ποντικιού για να τερματίσετε την επιλογή.

Επεκταμένη επιλογή (F8)

Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βελών ή τα πλήκτρα Home and End μπορείτε να επεκτείνετε ή να περικόψετε την τρέχουσα επιλογή. Πατώντας το κείμενο επιλέγεται το κείμενο μεταξύ της τρέχουσας θέσης του δρομέα και της θέσης πατήματος.

Προσθήκη επιλογής (Shift+F8)

Η νέα επιλογή προστίθεται στην υπάρχουσα. Το αποτέλεσμα είναι η πολλαπλή επιλογή μεμονωμένων τμημάτων.

Επιλογή ομάδας (+Shift+F8)

Ένας τομέας κειμένου μπορεί να επιλεχθεί.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!