Κατάσταση Επιλογής

Εναλλάσσει μεταξύ διαφορετικών τρόπων επιλογής.

Πατήστε σε αυτό το πεδίο για να ανοίξετε ένα αναδυόμενο μενού με τις ακόλουθες επιλογές:

Κατάσταση

Εφέ

Τυπική επιλογή

Αυτή είναι η προεπιλεγμένη κατάσταση επιλογής για έγγραφα κειμένου. Με το πληκτρολόγιο, οι επιλογές μπορούν να εκτελεστούν με Shift+πλήκτρο πλοήγησης (βέλη, Home, End, Page Up, Page Down). Με το ποντίκι, πατήστε στο κείμενο όπου πρόκειται να αρχίσει η επιλογή, κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και μετακινηθείτε στο τέλος της επιλογής. Απελευθερώστε το πλήκτρο του ποντικιού για να τερματίσετε την επιλογή.

Επέκταση επιλογής

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι, τα βέλη ή τα πλήκτρα Home και End για να επεκτείνετε ή να περικόψετε την τρέχουσα επιλογή. Πατώντας οπουδήποτε στο κείμενο, επιλέγεται η περιοχή μεταξύ της τρέχουσας θέσης του δρομέα και της θέσης πατήματος.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift για να ενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία επέκτασης επιλογής.

Προσθήκη επιλογής (Shift+F8)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε πολλές περιοχές κειμένου. Κάθε νέα επιλογή χρησιμοποιώντας το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο προστίθεται ως νέα επιλογή.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl για να ενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία προσθήκης επιλογής.

Ομαδικήεπιλογή (+Shift+F8)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε ένα μη συνεχόμενο μπλοκ κειμένου.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt για να ενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία επιλογής ομάδας.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!