Κατάσταση Εισαγωγής

Προβάλλει την τρέχουσα κατάσταση εισαγωγής. Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ INSRT = εισαγωγή και OVER = αντικατάσταση.

Πατήστε στο πεδίο για να εναλλάξετε τις καταστάσεις (εκτός από το LibreOffice Βasic IDE, όπου μόνο η κατάσταση Εισαγωγή είναι ενεργή). Εάν ο δρομέας βρίσκεται σε έγγραφο κειμένου, μπορείτε να επίσης χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Insert (εάν είναι διαθέσιμο στο πληκτρολόγιο σας) για να εναλλάξετε τις καταστάσεις.

Κατάσταση

Αποτέλεσμα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στη λειτουργία εισαγωγής, εισάγεται νέο κείμενο στη θέση του δρομέα και το κείμενο που ακολουθεί μετακινείται προς τα δεξιά. Ο δρομέας εμφανίζεται ως κατακόρυφη γραμμή.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στη λειτουργία αντικατάστασης, το υπάρχον κείμενο αντικαθίσταται από το νέο κείμενο. Ο δρομέας εμφανίζεται ως παχιά κατακόρυφη γραμμή.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!