Μεγέθυνση

Προσδιορίζει τον παράγοντα μεγέθυνσης της τρέχουσας σελίδας.

Διπλοπατώντας αυτό το πεδίο ανοίγει ο διάλογος Εστίαση, όπου μπορείτε να αλλάξετε τον τρέχοντα παράγοντα εστίασης.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος αυτού του πεδίου για να εμφανίσετε μια λίστα επιλογών με όλα τα διαθέσιμα μεγέθη εστίασης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!