Μεγέθυνση

Προσδιορίζει τον παράγοντα μεγέθυνσης της τρέχουσας σελίδας.

Πατήστε αυτό το πεδίο για να ανοίξετε τον διάλογο Εστίαση, όπου μπορείτε να αλλάξετε τον τρέχοντα συντελεστή εστίασης.

Δεξιοπατήστε για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος σε αυτό το πεδίο για να δείτε την επιλογή των διαθέσιμων παραγόντων εστίασης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!