Κώδικας HTML

Εμφανίζει το πηγαίο κείμενο του τρέχοντος εγγράφου HTML. Αυτή η προβολή είναι διαθέσιμη, όταν δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο HTML, ή κατά το άνοιγμα ενός υπάρχοντος εγγράφου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Προέλευση HTML.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος σε ένα έγγραφο HTML.

Εικονίδιο

Κώδικας HTML


Στη λειτουργία πηγή HTML, μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τις ετικέτες του HTML. Αποθηκεύστε το έγγραφο ως απλό έγγραφο κειμένου. Δώστε μια επέκταση .html ή .htm για να δηλώσετε το έγγραφο ως HTML.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!