Κώδικας HTML

Εμφανίζει το πηγαίο κείμενο του τρέχοντος εγγράφου HTML. Αυτή η προβολή είναι διαθέσιμη, όταν δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο HTML, ή κατά το άνοιγμα ενός υπάρχοντος εγγράφου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Προέλευση HTML.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Πηγή HTML

Κώδικας HTML


Στη λειτουργία πηγή HTML, μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τις ετικέτες του HTML. Αποθηκεύστε το έγγραφο ως απλό έγγραφο κειμένου. Δώστε μια επέκταση .html ή .htm για να δηλώσετε το έγγραφο ως HTML.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!