Αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος ναι/όχι

Ελέγχονται αυτόματα η ορθογραφία καθώς πληκτρολογείτε, και τα λάθη υπογραμμίζονται.

Αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος ναι/όχι

Αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος ναι/όχι

Τα σφάλματα πληκτρολόγησης επισημαίνονται μέσα στο έγγραφο με κόκκινη υπογράμμιση. Εάν τοποθετήσετε τον δρομέα επάνω σε μια λέξη, η οποία επισημαίνεται με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος για να εμφανίσετε λίστα των προτεινόμενων διορθώσεων. Επιλέξτε μια προτεινόμενη διόρθωση για να αντικαταστήσετε την υπό εξέταση λέξη με την προτεινόμενη. Εάν κάνετε ξανά το ίδιο λάθος κατά την επεξεργασία του εγγράφου, θα επισημανθεί ξανά ως λάθος.

Για να εισαγάγετε το ζεύγος λέξεων στον πίνακα αντικατάστασης Πίνακας αντικατάστασης αυτόματης διόρθωσης , ανοίξτε το Μενού αυτόματης διόρθωσης και επιλέξτε Αυτόματη διόρθωση. Ενεργοποιήστε μια επιλογή από το δευτερεύον μενού. Πραγματοποιείται αντικατάσταση της λέξης ενώ, ταυτόχρονα, το ζεύγος λέξεων εισάγεται στον πίνακα αντικατάστασης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!