Όνομα πίνακα

Εμφανίζει τη γραμμή Πίνακας στο χαμηλότερο κομμάτι της Σχεδίαση ερωτήματος.

Εικονίδιο ονόματος πίνακα

Όνομα πίνακα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!