Συναρτήσεις

Εμφανίζει τη γραμμή Συνάρτηση στο κάτω μέρος της προβολής σχεδίασης του παραθύρου Σχεδίαση ερωτήματος.

Εικονίδιο συναρτήσεων

Συναρτήσεις

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!