Συναρτήσεις

Εμφανίζει τη γραμμή Συνάρτηση στο χαμηλότερο κομμάτι της προβολής σχεδίασης του παραθύρου Σχεδίαση ερωτήματος.

Εικονίδιο συναρτήσεων

Συναρτήσεις

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!