Εναλλαγή προβολής σχεδίασης Ναι/Όχι

Εμφανίζει την προβολή σχεδιασμού ή την προβολή SQL του ερωτήματος.

Εικονίδιο εναλλαγή προβολής σχεδίασης ναι/όχι

Εναλλαγή προβολής σχεδίασης Ναι/Όχι

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!