Διαγραφή ερωτήματος

Διαγράφει το ερώτημα και αφαιρεί όλους τους πίνακες από το παράθυρο σχεδίασης.

Εικονίδιο καθαρισμού ερωτήματος

Διαγραφή ερωτήματος

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!