Εκτέλεση ερωτήματος

Εκτελεί το ερώτημα SQL και εμφανίζει το αποτέλεσμα του ερωτήματος. Η λειτουργία Εκτέλεση ερωτήματος δεν αποθηκεύει το ερώτημα.

Η λειτουργία Εκτέλεση ερωτήματος σας επιτρέπει να ελέγξετε το ερώτημα. Όταν αποθηκεύετε το ερώτημα, αποθηκεύεται στη σελίδα καρτέλας Ερώτημα.

Εικονίδιο συμβουλής

Επιλέξτε Προβολή - Προεπισκόπηση για να εκτελέσετε το ερώτημα από την γραμμή μενού ενός παραθύρου σχεδίασης ερωτήματος.


Εικονίδιο εκτέλεσης ερωτήματος

Εκτέλεση ερωτήματος

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!