Ρύθμιση εσοχών, περιθωρίων και στηλών

Μπορείτε να ορίσετε τις εσοχές και τα περιθώρια για την τρέχουσα παράγραφο ή για όλες τις επιλεγμένες παραγράφους, χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Εάν διαιρέσετε τη σελίδα σε στήλες, ή ο δρομέας τοποθετηθεί σε πλαίσιο πολλών στηλών, μπορείτε να αλλάξετε το πλάτος της στήλης και την απόσταση στήλης σύροντάς τα στον χάρακα με το ποντίκι.

Όταν είναι επιλεγμένο ένα αντικείμενο, εικόνα ή στοιχείο σχεδίασης θα δείτε το περίγραμμα αυτού του στοιχείου στο χάρακα. Μπορείτε να αλλάξετε το περίγραμμα μετακινώντας τα στο χάρακα με το ποντίκι.

Όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος σε κελί πίνακα, μπορείτε να αλλάξετε τις εσοχές για τα περιεχόμενα του κελιού μετακινώντας τες με το ποντίκι στο χάρακα. Μπορείτε να αλλάξετε τις γραμμές ορίων του πίνακα στο χάρακα ή μετακινώντας την πραγματική γραμμή ορίου.

Εικονίδιο

Τα εικονίδια αυτά επισημαίνουν την αριστερή εσοχή για την πρώτη γραμμή της τρέχουσας παραγράφου (επάνω τρίγωνο) και την αριστερή εσοχή για τις υπόλοιπες γραμμές της παραγράφου (κάτω τρίγωνο).

Εικονίδιο

Το εικονίδιο δεξιά του χάρακα επισημαίνει τη δεξιά εσοχή της τρέχουσας παραγράφου.

Εργασία

Διαδικασία

Ορισμός αριστερής εσοχής

Μετακινήστε το κάτω αριστερά σημάδι προς τα δεξιά ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού.

Ορισμός αριστερής εσοχής για την πρώτη γραμμή

Μετακινήστε το πάνω αριστερό σημάδι προς τα δεξιά ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού.

Ορισμός δεξιάς εσοχής

Μετακινήστε το σημάδι στα δεξιά προς τα αριστερά ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού.


tip

Για να αλλάξετε την αριστερή εσοχή ξεκινήστε με τη δεύτερη γραμμή μιας παραγράφου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , πατήστε το κάτω αριστερό τρίγωνο στον χάρακα και σύρτε το στα δεξιά.


note

Οι στηλοθέτες που έχουν οριστεί δεν μεταβάλλονται κατά τον ορισμό εσοχών παραγράφου. Αν οι ορισμένοι στηλοθέτες καταλήγουν έξω από τα περιθώρια της παραγράφου, δεν εμφανίζονται πια, αλλά υπάρχουν ακόμη.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!