Ορισμός στηλοθετών

Στο χάρακα, ορίστε τους στηλοθέτες για την τρέχουσα παράγραφο ή για όλες τις επιλεγμένες παραγράφους, χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Αρχικά, οι προεπιλεγμένοι στηλοθέτες εμφανίζονται στον οριζόντιο χάρακα. Αφού ορίσετε ένα στηλοθέτη, στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμοι μόνο οι προεπιλεγμένοι στηλοθέτες που βρίσκονται στα δεξιά του στηλοθέτη που ορίσατε.

Εισαγωγή και επεξεργασία στηλοθετών

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!