Προέλευση δεδομένων τρέχοντος εγγράφου

Εμφανίζει, στον περιηγητή προέλευσης δεδομένων, τον πίνακα που συνδέεται με το τρέχον έγγραφο.

Εικονίδιο

Προέλευση δεδομένων τρέχοντος εγγράφου

Επιλέξτε Επεξεργασία - Ανταλλαγή βάσης δεδομένων για να επιλέξετε έναν άλλο πίνακα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!