Προέλευση δεδομένων ως πίνακας

Ενεργοποιεί μια επιπλέον προβολή πίνακα όταν βρίσκεστε σε προβολή φόρμας. Όταν η λειτουργία Προέλευση δεδομένων ως πίνακας είναι ενεργοποιημένη, βλέπετε τον πίνακα σε μία περιοχή πάνω από τη φόρμα.

Εικονίδιο

Προέλευση δεδομένων ως πίνακας

Η προβολή πίνακα και η προβολή φόρμας αντανακλούν τα ίδια δεδομένα. Μεταβολές στον πίνακα θα είναι επίσης ορατές και στη φόρμα και οι αλλαγές στη φόρμα είναι ορατές στον πίνακα.

Αν υπάρχουν πολλές λογικές μορφές σε ένα έγγραφο, ο πίνακας μπορεί να εμφανίζει μόνο μία κάθε φορά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!