Εφαρμογή φίλτρου

Εναλλάσσει μεταξύ της φιλτραρισμένης και μη φιλτραρισμένης προβολής του πίνακα.

Εικονίδιο φίλτρου φόρμας

Εφαρμογή φίλτρου

Η λειτουργία Εφαρμογή φίλτρου διατηρεί τα φίλτρα βασιζόμενα σε φόρμα που έχουν ρυθμιστεί. Δεν χρειάζεται να τα ορίσετε ξανά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!