Φίλτρα βασιζόμενα σε φόρμα

Υπενθυμίζει στον εξυπηρετητή της βάσης δεδομένων να φιλτράρει τα ορατά δεδομένα με καθορισμένα κριτήρια.

Αντίθετα με την κανονική αναζήτηση η οποία ενεργοποιείται από το εικονίδιο Αναζήτηση εγγραφής στη γραμμή Φόρμα, μπορείτε να αναζητήσετε πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας το φίλτρο που βασίζεται σε φόρμα. Συνήθως, ένας γρήγορος διακομιστής βάσης δεδομένων αναλαμβάνει την αναζήτηση. Επίσης, μπορείτε να εισάγετε πιο πολύπλοκες συνθήκες αναζήτησης.

Εικονίδιο φίλτρου φόρμας

Φίλτρα βασιζόμενα σε φόρμα

Αναζήτηση με ένα φίλτρο φόρμας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!