Τελεστές Σύγκρισης

Οι παρακάτω τελεστές σύγκρισης μπορούν να οριστούν στο Συνθήκηστο διάλογο Τυπικό φίλτρο.

Τελεστής σύγκρισης

Εφέ

Ίσον (=)

Εμφανίζει τιμές που είναι ίσες με τη συνθήκη.

Μικρότερο από (<)

Εμφανίζει τιμές που είναι μικρότερες από τη συνθήκη.

Μεγαλύτερο από (>)

Εμφανίζει τιμές που είναι μεγαλύτερες από τη συνθήκη.

Μικρότερο ή ίσο με (< =)

Εμφανίζει τιμές που είναι μικρότερες ή ίσες με τη συνθήκη.

Μεγαλύτερο ή ίσο με (> =)

Εμφανίζει τιμές που είναι μεγαλύτερες ή ίσες με τη συνθήκη.

Όχι ίσο με (< >)

Εμφανίζει τις τιμές που δεν είναι ίσες με τη συνθήκη.

Μεγαλύτερες

Εμφανίζει τις N (αριθμητική τιμή ως παράμετρος) μεγαλύτερες τιμές.

Μικρότερες

Εμφανίζει τις N (αριθμητική τιμή ως παράμετρος) μικρότερες τιμές.

% μεγαλύτερες

Εμφανίζει τις N% μεγαλύτερες (αριθμητική τιμή ως παράμετρος) από τις συνολικές τιμές.

% μικρότερες

Εμφανίζει τις N% μικρότερες (αριθμητική τιμή ως παράμετρος) από τις συνολικές τιμές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!